LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Từ ngày: Đến ngày:
Mã sổ GCS:
NgàyĐiện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
10/10/2015 ĐL Hải Châu AB5 Hoà Cường 7 06:30
15:30
AB6 Hoà Cường 8 06:30
15:30
ADK Hoà Cường 3 06:30
15:30
AFA Hoà Cường 4 06:30
15:30
ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 05:30
17:00
06:00
17:30
ĐL Sơn Trà EED TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TPĐN (952278) 07:30
10:30
EED2 TRƯỜNG CĐ CNTT HN VIỆT HÀN (951083) 07:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VEB Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (673740) 15:30
17:30
VEB Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (600463) 13:00
15:30
VEB Công ty quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (672370) 07:30
12:00
VEB2 Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (608103) 13:00
15:30
VTE KDC An Hoà T2 07:30
16:30
11/10/2015 ĐL Sơn Trà EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950283) 05:30
08:30
EED đơn vị K.714 Hải Quân (505355) 05:30
08:30
EED BTL VÙNG 3 HQ (505358) 05:30
08:30
EED TỔNGKHO XĂNGDẦU ĐÀNẴNG-CÔNGTY XĂNGDẦU KHUVỰC V-TNHH MỘTTHÀNHVIÊN (951146) 05:30
08:30
EED CHINHÁNH VẬNTẢI VÀ THICÔNG CƠGIỚI-TỔNGCÔNGTY XÂYDỰNG LŨNG LÔ (952315) 05:30
08:30
EED TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED Trường PT Hermann Gmeiner (506150) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TĐ 78 Bộ Tham Mưu QK5 (505359) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (518000) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TRUNG ĐOÀN 224-SƯ ĐOÀN 375 (961670) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED UBND Quận Ngũ Hành Sơn (507882) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED VIỆN KIỂM SÁT NGŨ HÀNH SƠN (508953) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED VĂN PHÒNG QUẬN UỶ NHS (955067) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TRUNG TÂM VHTT Q.NGŨ HÀNH SƠN (954270) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED NGÂNHÀNG NN&PTNT VIỆTNAM-CHINHÁNH QUẬN NGŨHÀNHSƠN ĐÀNẴNG (511009) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED Kho Bạc Nn Q. Ngũ H Sơn (509015) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGŨ HÀNH SƠN (948267) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TT Y Tế Quận Ngũ H Sơn (511008) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED PHẠM LỢI (980332) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED PHAN THÀNH SƠN (980333) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED NGUYỄN VĂN THỌ (979915) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED PHẠM ĐÌNH THỦY (981465) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED LÊ THỊ CHÍNH (981464) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED HOÀNG VĂN CỘNG (982174) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525 (981764) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED XÍNGHIỆP THAN ĐÀNẴNG-CÔNGTY CỔPHẦN THAN MIỀN TRUNG VINACOMIN (508182) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CTy TNHH Vạn An (505965) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG (940479) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED ĐƠN VỊ A20 BỘ CÔNG AN (505403) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (959506) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TRƯỞNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (964495) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (974574) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (967607) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRUNG BỘ (964332) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (976289) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (976151) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (976235) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (954305) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI VIỆT CỔ (982703) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED BỆNH VIỆN 199 - BỘ CÔNG AN (979144) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (969724) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CTTNHH KDL BIỂN VINACAPITAL ĐN (965697) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CT TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐN (956773) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (969995) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG QUỐCTẾ KHUVỰC 3 (506901) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (979219) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PEGASUS (975285) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (981378) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG (975886) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC APU (976179) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED CÔNG TY TNHH THÁI AN (961595) 07:00
10:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (517999) 07:00
10:00
EED CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG (524969) 07:00
10:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỒNG PHÚC (980860) 07:00
10:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (978414) 07:00
10:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CHEF MEAT VIỆT NAM (976260) 07:00
10:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG MIỀN TRUNG (975828) 07:00
10:00
EED HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (974063) 07:00
10:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NAM (979775) 07:00
10:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (975411) 07:00
10:00
EED CÔNG TY TNHH MAI ĐỨC (962875) 07:00
10:00
EED DOANH NGHIỆP TN HỮU PHƯỚC (507805) 07:00
10:00
EED CT TNHH TM MINH NGHĨA (956812) 07:00
10:00
EED CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT MINH ANH (978046) 07:00
10:00
EED2 CÔNGTY TNHH MỘTTHÀNHVIÊN ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀNẴNG (964240) 07:00
10:00
EED2 CT THOÁT NƯỚC & XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐN (957582) 07:00
10:00
EED2 CTCP Thủy sản Nhật Hoàng (524968) 07:00
10:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG (954298) 07:00
10:00
EED2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PU FONG (968779) 07:00
10:00
EED2 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (969896) 07:00
10:00
EED2 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TÂN PHƯỚC (954638) 07:00
10:00
EED2 CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (968470) 07:00
10:00
EED2 CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (970613) 07:00
10:00
EED2 CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (980166) 07:00
10:00
EED2 CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (962073) 07:00
10:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG (971299) 07:00
10:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM (940745) 07:00
10:00
EED2 TRƯỜNG CĐ CNTT HN VIỆT HÀN (951083) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED2 CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ MÁT P&I (967161) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED2 CÔNG TY TNHH TM & DV DIỆP PHÚC LỢI (978415) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED3 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (961466) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED3 CT TNHH KHU DL BIỂN VINACAPITAL ĐN (965455) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED3 CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (960200) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (976073) 05:30
08:00
06:00
08:30
EED3 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (510015) 07:00
10:00
EED3 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (525993) 07:00
10:00
EED3 CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (945419) 07:00
10:00
EED3 CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (945420) 07:00
10:00
EED3 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ANH MINH TẠI ĐÀ NẴNG (978358) 07:00
10:00
EED3 CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (971172) 07:00
10:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN (965960) 07:00
10:00
EED3 CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (512555) 07:00
10:00
EED3 CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (951413) 07:00
10:00
EED3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MÃ (979215) 07:00
10:00
EED3 CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH (505388) 07:00
10:00
EED3 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI THANH (970595) 07:00
10:00
EED3 CÔNG TY TNHH HẢI THANH (978819) 07:00
10:00
EED3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 07:00
10:00
EED3 NGUYỄN TẤN DŨNG (961932) 07:00
10:00
EED3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 07:00
10:00
EED3 DNTN ĐẶNG THỊ CA (973744) 07:00
10:00
EH17 Be Tong Ðang Hai 05:30
08:00
06:00
08:30
EH18 Lang Ða My Nghe Non Nuoc 05:30
08:00
06:00
08:30
EH2 KDC Nam BMA 05:30
08:00
06:00
08:30
EH21 BIỆT THỰ SÂN BAY NƯỚC MẶN 05:30
08:00
06:00
08:30
EH23 BÙI TÁ HÁN 05:30
08:00
06:00
08:30
EH25 KDC ÐÔNG TRÀ 05:30
08:00
06:00
08:30
EH3 Khái Tây 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EHC Mân Quang 2 07:00
10:00
EHE Đặng Vũ Ngọc Hoàng (979755) 07:00
10:00
EHZ Man Lap 05:30
0:80
06:00
0:83
EK10 KDC TÂN TRÀ 3 T4 05:30
0:80
06:00
0:83
EK15 KDC KHUÊ MỸ 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EK17 KDC Đông Trà T2 05:30
08:00
06:00
08:30
EK21 Khu Đô thị FPT 05:30
08:00
06:00
08:30
EK9 Khu Phố Chợ Hoà Hải -T1 05:30
08:00
06:00
08:30
EKF Mỹ Đa Tây 2 05:30
08:00
06:00
08:30
EKK DD ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 05:30
08:30
EKN Đông Hải 2 05:30
0:80
06:00
0:83
EL12 Bình Kỳ 3 05:30
08:00
06:00
08:30
EL13 Bình Kỳ 2 05:30
08:00
06:00
08:30
EL16 KHC Ngũ Hành Sơn T2 05:30
08:00
06:00
08:30
EL18 Tân Trà 3-T5 05:30
08:00
06:00
08:30
EL2 Hải An 05:30
08:00
06:00
08:30
EL21 Khu TĐC Phú Mỹ An 05:30
08:00
06:00
08:30
EL22 Khu TĐC Làng đá Mỹ Nghệ 05:30
08:00
06:00
08:30
EL25 TĐC Bá Tùng MR 05:30
08:00
06:00
08:30
EL3 Khái Tây 2 05:30
08:00
06:00
08:30
EL4 Thị An 2 05:30
08:00
06:00
08:30
EL5 An Lưu 05:30
08:00
06:00
08:30
EL6 Mân Quang T1 05:30
08:00
06:00
08:30
EL7 Bình Kỳ 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EL8 Khuê Đông 2 05:30
08:00
06:00
08:30
ELA KDC Đồng Nò 05:30
08:00
06:00
08:30
ELB Đa Mặn 2 05:30
08:00
06:00
08:30
ELC Cầu Biện 05:30
0:80
06:00
0:83
ELH Tân Trà 2 05:30
08:00
06:00
08:30
ELI Thị An 05:30
08:00
06:00
08:30
ELL KDC Hồ Xuân Hương 05:30
08:30
ELN Sơn Thuỷ T4 05:30
08:00
06:00
08:30
ELO Sơn Thuỷ T3 05:30
08:00
06:00
08:30
ELP Hoà Quý 1-T4 05:30
08:00
06:00
08:30
ELQ Đông Hải 3 05:30
0:80
06:00
0:83
ELR Tân Trà 3 05:30
0:80
06:00
0:83
ELS An Nông 2 05:30
0:80
06:00
0:83
ELT Đông Trà 2 05:30
08:00
06:00
08:30
EP5 Khu Phố Chợ Hoà Hải T2 05:30
0:80
06:00
0:83
EP8 Hoà Hải T2 05:30
08:00
06:00
08:30
EPG Bắc Mỹ An 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EPH Tập Thể Cao Su 05:30
08:30
EPK Sơn Thuỷ 05:30
08:00
06:00
08:30
EPL Tân Trà 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EPS Mỹ Đa Đông 05:30
08:30
EPT Dốc Kinh 05:30
0:80
06:00
0:83
EPV Mỹ Đa Tây 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EV1 Lê Văn Hiến 05:30
0:80
06:00
0:83
EV7 Nguyễn Duy Trinh 05:30
0:80
06:00
0:83
EV8 KDC NAM CỔ CÒ 05:30
0:80
06:00
0:83
EVC Hải Quân Đa Mặn 05:30
08:30
EVD Đa Mặn 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EVH K20 05:30
08:00
06:00
08:30
EVJ Hoà Hải 05:30
08:00
06:00
08:30
EVK Sơn Thuỷ 2 05:30
08:00
06:00
08:30
EVL Vùng 3 Đông Hải 05:30
0:80
06:00
0:83
EVM Dân Dụng Hải Châu 05:30
0:80
06:00
0:83
EVN Dân Dụng An Nông 05:30
0:80
06:00
0:83
EVP Khu CBCC NH.Sơn 05:30
08:00
06:00
08:30
EVT Hoà Quý 1(T1) 05:30
08:00
06:00
08:30
EVU Hoà Quý 1(T2) 05:30
08:00
06:00
08:30
EVV Hoà Quý 1 (T3) 05:30
08:00
06:00
08:30
EVW Hoà Quý 2 (T1) 05:30
08:00
06:00
08:30
EVX Hoà Quý 2 (T2) 05:30
08:00
06:00
08:30
EX1 Xây Dựng Mới 3 05:30
0:80
06:00
0:83
EX12 Bá Tùng T2 05:30
08:00
06:00
08:30
EX14 DD Hòa Hải 4 05:30
08:00
06:00
08:30
EX15 DD Hòa H¿i 3 05:30
0:80
06:00
0:83
EX16 DD Ðông H¿i 5 05:30
0:80
06:00
0:83
EX17 NGUY¿N DUY TRINH T2 05:30
0:80
06:00
0:83
EX18 DD Tân Trà 3 - T3 05:30
0:80
06:00
0:83
EX2 Xây Dựng Mới 4 05:30
0:80
06:00
0:83
EX23 Xây Dựng Mới 4 05:30
08:30
EX26 KDC Nhà ¿ xã h¿i nam Tuyên Son 05:30
08:00
06:00
08:30
EX4 KDC BÁ TÙNG 05:30
08:00
06:00
08:30
EX6 KĐTM NAM TUYÊN SƠN 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EX7 KĐTM NAM TUYÊN SƠN 2 05:30
08:00
06:00
08:30
EXG KDC Số 2 Hồ Xuân Hương 05:30
08:30
EXN Hoà Quý 2 -T3 05:30
08:00
06:00
08:30
EXZ Hồ Xuân Hương 05:30
08:30
EZ4 DD BẮC MỸ AN 2 05:30
08:00
06:00
08:30
EZ6 DD TÂN TRÀ 3 T2 05:30
0:80
06:00
0:83
EZ8 XÂY DỰNG MỚI 1 05:30
08:00
06:00
08:30
EZ9 Xây Dựng Mới 2 05:30
0:80
06:00
0:83
EZF Sơn Thuỷ T5 05:30
08:00
06:00
08:30
EZL KDC Phố Chợ Hòa Hải T3 05:30
08:00
06:00
08:30
EZR DD ĐÔNG TRÀ 3 05:30
08:00
06:00
08:30
EZS DD Đông Trà 4 05:30
08:00
06:00
08:30
EZY DD TT Hành Chính NHS 05:30
08:00
06:00
08:30
ĐL Cẩm Lệ VFO Cẩm lệ 2 07:00
12:00
ĐL Thanh Khê FEA2 Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (813998) 07:30
10:30
12/10/2015 ĐL Hải Châu ABW KDC Khuê Trung - Đò Xu 13:00
17:00
AGB Tuyên Sơn - Hoà Cường 07:30
11:30
ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 05:30
17:00
06:00
17:30
HM19 XÓM CỒN 12:30
17:00
HN12 TBA HÒA HIỆP 6 07:30
11:30
HQ5 HOÀ NINH 5 07:30
11:30
HRL CN2 13:00
16:30
ĐL Sơn Trà EH4 Nại Hiên Đông T7 07:15
11:30
EH5 Nại Hiên Đông T5 07:15
11:30
EHU Mỹ Khê 2 13:00
17:00
EVK Sơn Thuỷ 2 13:00
15:00
ĐL Cẩm Lệ VWL Dương Sơn 3 13:00
17:00
VWU Khu Phố Chợ Hoà Phong 07:00
12:30
ĐL Thanh Khê FMZ Khu Liên Chiểu Thuận Phước T3 07:30
10:30
FON TCVAN 8-471E10 13:30
16:30
13/10/2015 ĐL Hải Châu ACR Thiệu Bình 1 13:00
17:00
AE3 Trưng Nữ Vương 4 07:30
11:30
AGY Lê Quý Đôn 07:30
11:30
ĐL Sơn Trà EH8 Nại Hiên Đông T7 13:15
16:45
EK15 KDC KHUÊ MỸ 1 07:30
10:30
EKW Bơm Đa Mặn 13:15
16:15
ELK Lộc Phước 07:15
11:45
ELW Phạm Văn Đồng T3 13:15
16:15
ĐL Cẩm Lệ VB4 T7 Dân cư số 4 NTPhương 07:00
12:00
VEB Công cổ phần xây dựng công trình 525 (707697) 06:30
17:30
VEB Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 5 - CTCP (709849) 06:30
17:30
VEB Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (697597) 06:30
17:30
VEB Công ty cổ phần 519 (708031) 06:30
17:30
VEB Công ty TNHH Tiến Thắng (664308) 06:30
17:30
VEB Trung Đoàn 282 (610296) 06:30
17:30
VEB Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam (710523) 06:30
17:30
VS1 Cẩm Nê 06:30
17:30
VS2 Thạch Bồ 06:30
17:30
VS3 La Châu Bắc 06:30
17:30
VS32 Rau sạch Cẩm Nê-Hòa Tiến 06:30
17:30
VS4 Yến Nê 06:30
17:30
VS5 La Bông 06:30
17:30
VS6 KDC Hòa Tiến 06:30
17:30
VS7 Dương Sơn 06:30
17:30
VS8 Lệ Trạch 1 06:30
17:30
VS9 Lệ Trạch 2 06:30
17:30
VT1 Lệ Sơn 06:30
17:30
VT2 An Trạch 06:30
17:30
VT24 Yến Nê 2 06:30
17:30
VT3 Thôn Nam Sơn 06:30
17:30
VT4 Nam Sơn 2 06:30
17:30
VTL Đông Hoà 06:30
17:00
07:00
17:30
VU12 Cẩm Nê 2 06:30
17:30
VU13 KDC số 2 - ĐT605 06:30
17:00
07:00
17:30
VU15 Bắc An 06:30
17:30
VU19 Lệ Trạch 3 06:30
17:30
VU7 Tây An 06:30
17:30
VW11 Lệ Trạch 4 06:30
17:30
VW14 Yến Nê 3 06:30
17:30
ĐL Thanh Khê FNK TC VAN 6 -475-E10 13:30
16:30
FO1 Thanh Lộc Đán 3 07:30
10:30
14/10/2015 ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 05:30
17:00
06:00
17:30
ĐL Thanh Khê FEA Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp 504 (900584) 07:30
12:30
FEA Công ty TNHH Tiến Thu (891744) 13:30
16:30
15/10/2015 ĐL Hải Châu AEC3 Công ty TNHH Ngũ Long (636606) 09:00
12:00
ĐL Sơn Trà EED TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 14:00
17:00
EED TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 14:00
17:00
16/10/2015 ĐL Thanh Khê FEA Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng (840942) 13:30
15:30
17/10/2015 ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 05:30
17:00
HEA1-5 Công an Tp Đà Nẵng (800133) 04:30
07:30
HEA1-5 Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 04:30
07:30
HEA1-5 Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 04:30
07:30
HQB Thanh Vinh 1 04:30
07:30
HY4 An Nghĩa đông 04:30
07:30
ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
  Chọn:
Đơn vị Địa chỉ
Ngân hàng Quân đội 152 2/9
Ngân Hàng NN&PTNT 228 2/9
Bưu điện Đà Nẵng 200 3/2
Bưu điện Đà Nẵng 64 Bạch Đằng
Ngân Hàng NN&PTNT 138 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 225 Cách mạng tháng tám
Bưu điện Đà Nẵng 296 Cách mạng tháng tám
Ngân Hàng NN&PTNT 349 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng đầu tư và phát triển 130 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 201 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 239 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 24-26 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 344 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 416 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 46 Điện Biên Phủ
Ngân hàng đầu tư và phát triển 472 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Đông Á 478 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 511 Điện Biên Phủ
Ngân hàng Quân đội 54 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 638 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 66C Đỗ Quang
Ngân Hàng NN&PTNT 243 Đống đa
Ngân hàng TMCP Đông Á 260 Đống Đa
Ngân Hàng NN&PTNT 88 Dũng Sĩ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 43E Dũng Sỹ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 264 Hải Phòng
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Hàm Nghi
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân hàng Quân đội 404 Hoàng Diệu
Ngân hàngTMCP Công thương 85 Hoàng Diệu
Ngân hàngTMCP Công thương 123 Hùng Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 188 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP An Bình 195 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 268-270 Hùng Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 324 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 325 Hùng Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 374 Hùng Vương
Ngân hàng đầu tư và phát triển 40-42 Hùng Vương
Bưu điện Đà Nẵng 80 Hùng Vương
Bưu điện Đà Nẵng Kiot số 1 Hùng Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 103 Huyền Trần Công Chúa
Ngân Hàng NN&PTNT Khu công nghiệp Hòa Khánh
Ngân hàng đầu tư và phát triển 127 Lê Đình Lý
Ngân Hàng NN&PTNT 162 Lê Đình Lý
Bưu điện Đà Nẵng 01 Lê Duẩn
Ngân hàng TMCP Đông Á 16 Lê Duẩn
Ngân hàngTMCP Công thương 163 Lê Duẩn
Ngân hàngTMCP Công thương 289 Lê Duẩn
Ngân Hàng NN&PTNT 336 Lê Duẩn
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 140-142 Lê Lợi
Bưu điện Đà Nẵng 40 Lê Lợi
Ngân Hàng NN&PTNT 57 Lê Trọng Tấn
Ngân Hàng NN&PTNT 470 Lê Văn Hiến
Bưu điện Đà Nẵng 676 Lê văn Hiến
Bưu điện Đà Nẵng Mai Đăng Chơn
Bưu điện Đà Nẵng 58 Ngô Gia Tự
Bưu điện Đà Nẵng 1 Ngô Quyền
Bưu điện Đà Nẵng 238 Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 251 Ngô Quyền
Bưu điện Đà Nẵng 540 Ngô Quyền
Ngân Hàng NN&PTNT 625 Ngô quyền
Ngân Hàng NN&PTNT 65 Ngô Quyền
Ngân hàng Quân đội 815 Ngô Quyền
Ngân hàng đầu tư và phát triển 978 Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 153 Ngũ Hành Sơn
Ngân hàng đầu tư và phát triển 334 Ngũ Hành Sơn
Ngân Hàng NN&PTNT 364 Ngũ Hành Sơn
Bưu điện Đà Nẵng 376 Ngũ hành Sơn
Ngân hàng TMCP Đông Á 47 Ngũ Hành Sơn
Ngân hàngTMCP Công thương 49 Ngũ Hành Sơn
Ngân Hàng NN&PTNT 65 Nguyễn Cảnh Trân
Ngân hàng TMCP An Bình 179 Nguyễn Chí Thanh
Ngân hàng đầu tư và phát triển 90 Nguyễn Chí Thanh
Bưu điện Đà Nẵng 171 Nguyễn Hữu Thọ
Ngân hàngTMCP Công thương 253 Nguyễn Hữu Thọ
Ngân Hàng NN&PTNT 136 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 138 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 173A Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng đầu tư và phát triển 339 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàngTMCP Công thương 381 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 524 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng TMCP Đông Á 68 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 816 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng Nguyễn Tất Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 33 Nguyễn Thái Học
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 140 Nguyễn Thị Minh Khai
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 140 Nguyễn Thị Minh Khai
Ngân Hàng NN&PTNT Lô A1 số 77 Nguyễn Tri Phương
Ngân Hàng NN&PTNT 17 Nguyễn Văn Cừ
Bưu điện Đà Nẵng 27 Nguyễn Văn Cừ
Ngân Hàng NN&PTNT Sân bay ĐN, Nguyễn Văn Linh
Ngân Hàng NN&PTNT 118 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 170 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàngTMCP Công thương 172 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP An Bình 174 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 244-248 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 251 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Đông Á 51 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 84 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 110 Nguyễn Văn Thoại
Ngân hàng TMCP An Bình 164 Núi Thành
Bưu điện Đà Nẵng 305 Núi Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 392 Núi Thành
Ngân hàngTMCP Công thương 407 Núi Thành
Ngân hàng TMCP Đông Á 417 Núi Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 03 Kiốt, Chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung
Ngân hàngTMCP Công thương 215 Ông ích Đường
Ngân hàng đầu tư và phát triển 42 Ông Ích Đường
Ngân hàng TMCP Đông Á 46 Ông Ích Đường
Ngân hàng đầu tư và phát triển 152 Ông Ích Khiêm
Ngân hàng TMCP Đông Á 217 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 334 Ông Ích Khiêm
Bưu điện Đà Nẵng 48 Ông Ích Khiêm
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 54 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 542 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 107 Phan Chu Trinh
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP An Bình 193 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 272 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Đông Á 8 Phan Chu Trinh
Ngân hàng Quân đội 83 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 97 Phan Chu Trinh
Ngân Hàng NN&PTNT 23 Phan Đình Phùng
Ngân hàng TMCP Đông Á 172 Quang Trung
Ngân hàng TMCP An Bình 194-196 Quang Trung
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 65 Quang Trung
Bưu điện Đà Nẵng 96 Quang Trung
Ngân Hàng NN&PTNT Quốc lộ 1A Miếu Bông
Bưu điện Đà Nẵng Thôn An Ngãi Đông, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Đông Lâm, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Lệ Sơn 1, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Quan Nam 1, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Tuý Loan Đông , Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Xuân phú , xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Tổ 10 , Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Bưu điện Đà Nẵng Tổ 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ
Ngân hàng TMCP An Bình 183 Tôn Đức Thắng
Ngân Hàng NN&PTNT 135 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 281 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 390 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 457 Tôn Đức Thắng
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 661 Tôn Đức Thắng
Ngân hàng Quân đội 840 Tôn Đức Thắng
Ngân hàngTMCP Công thương 910 Tôn Đức Thắng
Ngân hàngTMCP Công thương 189 Trần Cao Vân
Ngân hàng đầu tư và phát triển 438 Trần Cao Vân
Bưu điện Đà Nẵng 65 Trần Cao Vân
Ngân hàngTMCP Công thương 172 Trần Đăng Linh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 136 Trần Phú
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 16 Trần Phú
Bưu điện Đà Nẵng 75 Trần Phú
Bưu điện Đà Nẵng 4 Trần Quang Diệu
Ngân Hàng NN&PTNT 35 Trần Quang KHải
Ngân hàngTMCP Công thương 36 Trần Quốc Toản
Bưu điện Đà Nẵng 544 Trưng Nư Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 145 Trưng Nữ Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 280 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 298 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP An Bình 391 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 574 Trưng Nữ Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 165 Trường Chinh
Bưu điện Đà Nẵng 237 Trường Chinh
Bưu điện Đà Nẵng 441 Trường Chinh
Ngân Hàng NN&PTNT 18 Võ Văn Tần

Phóng sự (Video)

Tin video: Điện lực Đà Nẵng dâng hương Đài Tưởng niệm liệt sĩ huyện Hòa Vang.
 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo Quý vị, cách thanh toán tiền điện nào là tiện lợi nhất?
 Qua ngân hàng (160) 22%
 Thẻ ATM (280) 39%
 Tại ngân hàng (28) 4%
 Tại các Bưu cục (18) 3%
 Tại Điện lực (14) 2%
 Tại nhà (214) 30%