Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong ngày
     
 
ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
  Chọn:
Đơn vị Địa chỉ
Ngân hàng Quân đội 152 2/9
Ngân Hàng NN&PTNT 228 2/9
Bưu điện Đà Nẵng 200 3/2
Bưu điện Đà Nẵng 64 Bạch Đằng
Ngân Hàng NN&PTNT 138 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 225 Cách mạng tháng tám
Bưu điện Đà Nẵng 296 Cách mạng tháng tám
Ngân Hàng NN&PTNT 349 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng đầu tư và phát triển 130 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 201 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 239 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 24-26 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 344 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 416 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 46 Điện Biên Phủ
Ngân hàng đầu tư và phát triển 472 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Đông Á 478 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 511 Điện Biên Phủ
Ngân hàng Quân đội 54 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 638 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 66C Đỗ Quang
Ngân Hàng NN&PTNT 243 Đống đa
Ngân hàng TMCP Đông Á 260 Đống Đa
Ngân Hàng NN&PTNT 88 Dũng Sĩ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 43E Dũng Sỹ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 264 Hải Phòng
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Hàm Nghi
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân hàng Quân đội 404 Hoàng Diệu
Ngân hàngTMCP Công thương 85 Hoàng Diệu
Ngân hàngTMCP Công thương 123 Hùng Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 188 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP An Bình 195 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 268-270 Hùng Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 324 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 325 Hùng Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 374 Hùng Vương
Ngân hàng đầu tư và phát triển 40-42 Hùng Vương
Bưu điện Đà Nẵng 80 Hùng Vương
Bưu điện Đà Nẵng Kiot số 1 Hùng Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 103 Huyền Trần Công Chúa
Ngân Hàng NN&PTNT Khu công nghiệp Hòa Khánh
Ngân hàng đầu tư và phát triển 127 Lê Đình Lý
Ngân Hàng NN&PTNT 162 Lê Đình Lý
Bưu điện Đà Nẵng 01 Lê Duẩn
Ngân hàng TMCP Đông Á 16 Lê Duẩn
Ngân hàngTMCP Công thương 163 Lê Duẩn
Ngân hàngTMCP Công thương 289 Lê Duẩn
Ngân Hàng NN&PTNT 336 Lê Duẩn
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 140-142 Lê Lợi
Bưu điện Đà Nẵng 40 Lê Lợi
Ngân Hàng NN&PTNT 57 Lê Trọng Tấn
Ngân Hàng NN&PTNT 470 Lê Văn Hiến
Bưu điện Đà Nẵng 676 Lê văn Hiến
Bưu điện Đà Nẵng Mai Đăng Chơn
Bưu điện Đà Nẵng 58 Ngô Gia Tự
Bưu điện Đà Nẵng 1 Ngô Quyền
Bưu điện Đà Nẵng 238 Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 251 Ngô Quyền
Bưu điện Đà Nẵng 540 Ngô Quyền
Ngân Hàng NN&PTNT 625 Ngô quyền
Ngân Hàng NN&PTNT 65 Ngô Quyền
Ngân hàng Quân đội 815 Ngô Quyền
Ngân hàng đầu tư và phát triển 978 Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 153 Ngũ Hành Sơn
Ngân hàng đầu tư và phát triển 334 Ngũ Hành Sơn
Ngân Hàng NN&PTNT 364 Ngũ Hành Sơn
Bưu điện Đà Nẵng 376 Ngũ hành Sơn
Ngân hàng TMCP Đông Á 47 Ngũ Hành Sơn
Ngân hàngTMCP Công thương 49 Ngũ Hành Sơn
Ngân Hàng NN&PTNT 65 Nguyễn Cảnh Trân
Ngân hàng TMCP An Bình 179 Nguyễn Chí Thanh
Ngân hàng đầu tư và phát triển 90 Nguyễn Chí Thanh
Bưu điện Đà Nẵng 171 Nguyễn Hữu Thọ
Ngân hàngTMCP Công thương 253 Nguyễn Hữu Thọ
Ngân Hàng NN&PTNT 136 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 138 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 173A Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng đầu tư và phát triển 339 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàngTMCP Công thương 381 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 524 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng TMCP Đông Á 68 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 816 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng Nguyễn Tất Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 33 Nguyễn Thái Học
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 140 Nguyễn Thị Minh Khai
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 140 Nguyễn Thị Minh Khai
Ngân Hàng NN&PTNT Lô A1 số 77 Nguyễn Tri Phương
Ngân Hàng NN&PTNT 17 Nguyễn Văn Cừ
Bưu điện Đà Nẵng 27 Nguyễn Văn Cừ
Ngân Hàng NN&PTNT Sân bay ĐN, Nguyễn Văn Linh
Ngân Hàng NN&PTNT 118 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 170 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàngTMCP Công thương 172 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP An Bình 174 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 244-248 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 251 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Đông Á 51 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 84 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 110 Nguyễn Văn Thoại
Ngân hàng TMCP An Bình 164 Núi Thành
Bưu điện Đà Nẵng 305 Núi Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 392 Núi Thành
Ngân hàngTMCP Công thương 407 Núi Thành
Ngân hàng TMCP Đông Á 417 Núi Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 03 Kiốt, Chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung
Ngân hàngTMCP Công thương 215 Ông ích Đường
Ngân hàng đầu tư và phát triển 42 Ông Ích Đường
Ngân hàng TMCP Đông Á 46 Ông Ích Đường
Ngân hàng đầu tư và phát triển 152 Ông Ích Khiêm
Ngân hàng TMCP Đông Á 217 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 334 Ông Ích Khiêm
Bưu điện Đà Nẵng 48 Ông Ích Khiêm
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 54 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 542 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 107 Phan Chu Trinh
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP An Bình 193 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 272 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Đông Á 8 Phan Chu Trinh
Ngân hàng Quân đội 83 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 97 Phan Chu Trinh
Ngân Hàng NN&PTNT 23 Phan Đình Phùng
Ngân hàng TMCP Đông Á 172 Quang Trung
Ngân hàng TMCP An Bình 194-196 Quang Trung
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 65 Quang Trung
Bưu điện Đà Nẵng 96 Quang Trung
Ngân Hàng NN&PTNT Quốc lộ 1A Miếu Bông
Bưu điện Đà Nẵng Thôn An Ngãi Đông, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Đông Lâm, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Lệ Sơn 1, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Quan Nam 1, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Tuý Loan Đông , Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Xuân phú , xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Tổ 10 , Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Bưu điện Đà Nẵng Tổ 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ
Ngân hàng TMCP An Bình 183 Tôn Đức Thắng
Ngân Hàng NN&PTNT 135 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 281 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 390 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 457 Tôn Đức Thắng
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 661 Tôn Đức Thắng
Ngân hàng Quân đội 840 Tôn Đức Thắng
Ngân hàngTMCP Công thương 910 Tôn Đức Thắng
Ngân hàngTMCP Công thương 189 Trần Cao Vân
Ngân hàng đầu tư và phát triển 438 Trần Cao Vân
Bưu điện Đà Nẵng 65 Trần Cao Vân
Ngân hàngTMCP Công thương 172 Trần Đăng Linh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 136 Trần Phú
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 16 Trần Phú
Bưu điện Đà Nẵng 75 Trần Phú
Bưu điện Đà Nẵng 4 Trần Quang Diệu
Ngân Hàng NN&PTNT 35 Trần Quang KHải
Ngân hàngTMCP Công thương 36 Trần Quốc Toản
Bưu điện Đà Nẵng 544 Trưng Nư Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 145 Trưng Nữ Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 280 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 298 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP An Bình 391 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 574 Trưng Nữ Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 165 Trường Chinh
Bưu điện Đà Nẵng 237 Trường Chinh
Bưu điện Đà Nẵng 441 Trường Chinh
Ngân Hàng NN&PTNT 18 Võ Văn Tần
LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Từ: Đến:
Sổ GCS:
Ngày Sổ GCS Tên Sổ Giờ BĐ Giờ KT
22/8
 2014
AEC Công ty TNHH Giải trí Sức Sống Trẻ 07:30
11:30
AEM Tân Lập 4 07:30
11:30
AIT Trưng Nữ Vương 07:30
11:30
AJN Hoàng Thúc Trâm, Tiểu La 13:00
17:00
AJR Nguyễn Khoái, Nguyễn Hữu Thọ, Giang Văn Minh 07:30
11:30
HEA KC thép Cosevco, XN Vật tư đường sắt 07:30
12:00
HEA Mỏ đá Hố Mùn, Quang Hưng, Minh Đại, VP BQL DA Hoàng Văn Thái, Đá Đại La, TCN Nhơn Sơn. 07:30
16:30
HQ11 Trường Bảng 07:30
16:30
HRH Hòa Hiệp Bắc 12:30
17:00
HY21 PHÚ THƯỢNG 2 07:30
16:30
HY22 PHÚ HẠ 2 07:30
16:30
HY5 Trạm Đại La 07:30
16:30
HY6 XUÂN PHÚ 07:30
16:30
HY7 PHÚ THƯỢNG 07:30
16:30
HY8 PHÚ HẠ 07:30
16:30
HY9 Hòa Khê 07:30
16:30
ELK Lộc Phước 07:30
11:30
ELY KDC Nam XLDD 07:00
16:30
VEB Mỏ đá Phước Hưng, mỏ đá Hố Sanh. 07:30
16:00
08:00
16:30
VS14 Phước Thái 07:30
16:00
08:00
16:30
VS15 Hòa Nhơn 2-T1 ( Thái Lai ) 07:30
16:00
08:00
16:30
VS16 Hòa Nhơn 2-T2 ( Hòa Khương ) 07:30
16:00
08:00
16:30
VS19 Trước Đông 07:30
16:00
08:00
16:30
VS20 Phứơc Hưng 07:30
16:00
08:00
16:30
VS21 Ninh An 1 07:30
16:00
08:00
16:30
VS22 Ninh An 2 07:30
16:00
08:00
16:30
VS23 Diêu Phong 1 07:30
16:00
08:00
16:30
VS24 Diêu Phong 2 07:30
16:00
08:00
16:30
VT22 Thạch Nham Tây 07:30
16:00
08:00
16:30
VU11 Thái Lai 07:30
16:00
08:00
16:30
VU14 Nhơn Sơn 07:30
16:00
08:00
16:30
VU17 Phước Hưng 2 07:30
16:00
08:00
16:30
VU27 KCN Hòa Cầm 07:30
12:30
VW22 Chan Nuôi Diêu Phong 07:30
16:00
08:00
16:30
VW6 Đồng Lăng 07:30
12:30
FI21 Mẹ Hiền 07:00
12:00
23/8
 2014
HEA Phú Đạt, Lương thực Hoà Khánh, nghiền đá 532, Tiểu Đoàn Bộ Binh số 1,Phúc Kiến, Nguyễn Hữu Phi, Anh Tiến, Trung Tâm y tế quận Liên Chiểu,Khởi Long, Đại học sư phạm,CSND Thanh Lộc Đán,Trường CN Bưu điện T1,T2; Lê Nguyễn,Ô tô Trường Hải,CocaCola,TVGT, TVTkế, , Thành Duy, bưu điện Hoà Minh, Quản lý Bến Xe, Bệnh Viện Lao, Bình Vinh, xây lắp điện ĐN,Đăng kiểm Phương Tiện, CP VTVT, xây lắp điện 3,Bệnh viện Giao thông 5, Tân Cường Thành T3, Đại học Duy Tân, Đại học Thể dục Thể thao, D huấn luyện, TT chế biến gia súc, TT Duyên Hải, TT điều dưỡng người tâm thần,Trung tâm bảo trợ Xã hội , Phú Gia, gạch Quảng Thắng, Kho K83, Xử lý chất thải rắn,kho H84-3,Hiệp Mỹ Hưng, Khách sạn Quân khu, CĐ Thành Tân, BT Đức Liêm,Incovina, Vạn Tường, Khách sạn Quân khu, CĐ Thành Tân, BT Đức Liêm,Incovina, Vạn Tường, Công ty 3/2, XĐ Đà Sơn, Đá Khánh Sơn, D32 BTM, Cẩm Phát, Phú Mỹ Hoà. 05:00
17:00
HMP Khu TT-XNVTVT 679-E10 05:00
17:00
HN14 KDC số 2 Nguyễn Huy Tưởng 05:00
17:00
HN4 Khu Gia Đình Trung Đoàn 2 05:00
17:00
HN7 KDC Hoà Minh 5 T1 05:00
17:00
HN8 KDC Hoà Minh 5 T2 05:00
17:00
HN9 KDC Hoà Phát 4 T1 05:00
17:00
HO1 ĐÀ SƠN 4 05:00
17:00
HO11 NGUYỄN HUY TƯỞNG T4 05:00
17:00
HO12 KVC SUOI LUONG 05:00
17:00
HO16 QUẢNG THẮNG T2 05:00
17:00
HO17 Âu cơ T1 05:00
17:00
HO18 TBA Đà Sơn T5 05:00
17:00
HO19 KDC TÂN CƯỜNG THÀNH 05:00
17:00
HO2 Đà Sơn 3 05:00
17:00
HO22 TBA ÐÀ SON 7 05:00
17:00
HO26 TBA ÐÀ SON 6 05:00
17:00
HO3 Hoà Khánh 6 05:00
17:00
HO4 Hòa Khánh 7 05:00
17:00
HO5 HOÀ KHÁNH 8 05:00
17:00
HO7 KDC HOÀ KHÁNH T3 05:00
17:00
HOB HOA KHANH2 -473E9 05:00
17:00
HOO QUANG THANG-473E9 05:00
17:00
HQA Khu TT Hoá Chất 05:00
17:00
HQL Trạm Đà Sơn 1 05:00
17:00
HR10 HÒA MINH 4 05:00
17:00
HR11 trạm Hòa Minh 05:00
17:00
HR12 KDC14138 05:00
17:00
HR16 Hòa Hiệp Nam 07:00
17:00
HR22 TBA KDC Phuoc Ly 05:00
17:00
HR24 ÐA PHƯỚC 2.1 05:00
17:00
HR25 TBA KDC 532 05:00
17:00
HR4 KDC Nguyễn Huy Tưởng T2 05:00
17:00
HRA Hoà Minh 05:00
17:00
HRB hoà Minh 05:00
17:00
HRF Hoà Mỹ 05:00
17:00
HRK Khu Dân Cư Đại La 05:00
17:00
HRM Trung Nghĩa Hoà Minh 05:00
17:00
HRN Hoà Minh 1 ( Chùa ) 05:00
17:00
HRP Hoà Phú 05:00
17:00
HRQ Hoà Khánh Liên Chiểu 05:00
17:00
HRR Đà Sơn 05:00
17:00
HRS KDC Hoà Mỹ T2 - 475 E9 05:00
17:00
HRT Đa Phước Hoà Khánh 05:00
17:00
HY11 KDC Quảng Thắng 05:00
17:00
HY12 Phạm Như Xương 05:00
17:00
HY15 Trạm phước lý 05:00
17:00
HYC Hoà Minh 5 - 474 E9 05:00
17:00
HYW KDCNguyễnHuyTưởng 05:00
17:00
EHT An Hải Bắc 1 07:00
15:30
VEB May Tiến Thắng, Vùng rau sạch xã Hòa Tiến,Thi công cầu sông Yên,Thi công cầu OP 01, TĐoàn 66, Quang Vinh, thép Nhân Luật, Việt Hòa, Đăng Kiểm, Vỹ Hậu, xăng dầu PTSC Miếu Bông, Hàng Không Miếu Bông,ga Lệ Trạch,CCMT-M.Trung&T.Nguyên, TT ứng dụng KHKT&Công nghệ số 2, Công ty XD và PTHT Đà Nẵng, Xử lý nước Thải Hoà Xuân, Bưu điện Miếu Bông, Ô tô Miếu Bông, kiôt 545, Trâm Anh, Gạch Thanh Châu, Hiệp Toàn. 05:30
10:30
VEE Miếu Bông 05:30
10:30
VS1 Cẩm Nê 05:30
10:30
VS28 KĐT Sinh Thai Hoa Xuan T1 05:30
10:30
VS29 KĐT Sinh Thai Hoa Xuan T2 05:30
10:30
VS3 La Châu Bắc 05:30
10:30
VS30 KDC Nam Qua Giang 05:30
10:30
VS5 La Bông 05:30
10:30
VS6 KDC Hòa Tiến 05:30
10:30
VS9 Lệ Trạch 2 05:30
10:30
VSB Chợ mới Hoà Phước 05:30
10:30
VSJ Gạch Thanh Bình - H.P 05:30
10:30
VSX Trà Kiểm - Hoà Phước 05:30
10:30
VSY Trạm Tân hạnh 05:30
10:30
VT1 Lệ Sơn 05:30
10:30
VT2 An Trạch 05:30
10:30
VT24 Yến Nê 2 05:30
10:30
VT3 Nam Sơn 1 05:30
10:30
VT4 Nam Sơn 2 05:30
10:30
VTF Cưa Quyết tiến Hoà Thọ 05:30
10:30
VTG Dương Sơn 05:30
10:30
VTI Phong Nam 05:30
10:30
VTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ 05:30
10:30
VTK Cẩm Nam 05:30
10:30
VTL Đông Hoà 05:30
10:30
VTM Quang Châu 05:30
10:30
VTV Đội 5 - Phong Bắc 1 05:30
10:30
VTW KDC Nam Cẩm Lệ T.2 05:30
10:30
VU12 Cẩm Nê 2 05:30
10:30
VU13 KDC số 2 - ĐT605 05:30
10:30
VU15 Bắc An 05:30
10:30
VU16 Khu B Nam Cẩm Lệ 05:30
10:30
VU19 Lệ Trạch 3 05:30
10:30
VU22 KDC Nam Cẩm Lệ - E1 05:30
10:30
VU31 Võ Chí Công 05:30
10:30
VU32 Võ Chí Công 05:30
10:30
VU7 Tây An 05:30
10:30
VU8 Miếu Bông 3 05:30
10:30
VU9 Giáng Đông 05:30
10:30
VUC Đội 10.2 - Phong Bắc 05:30
10:30
VUD Yến Bắc 05:30
10:30
VUH Cẩm Hoà 1 05:30
10:30
VUM Quang châu 2 05:30
10:30
VUN Miếu Bông 2 05:30
10:30
VUO Nhơn Hòa 05:30
10:30
VUR Giáng Nam 1 05:30
10:30
VUS Trạm Nhơn Thọ 05:30
10:30
VUT Trạm Quá Giáng 1 05:30
10:30
VUU Trạm Quá Giáng 2 05:30
10:30
VUV Trạm UBxã Hòa Phước 05:30
10:30
VUW KDC Phong Nam 05:30
10:30
VUX Đông Hoà 2 05:30
10:30
VUY Quang Châu - Hoà Châu 05:30
10:30
VW10 Nam Cẩm Lệ Khu EMR 05:30
10:30
VW11 Lệ Trạch 4 05:30
10:30
VW13 Dương Sơn 4 05:30
10:30
VW14 Yến Nê 3 05:30
10:30
VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 05:30
10:30
VW19 Khu chung cu A2 Nam Cẩm Lệ 05:30
10:30
VW23 KDC E2 BS Nam Cẩm Lệ T8 05:30
10:30
VW25 KCC Nam Cam Le T9 05:30
10:30
VW26 KDC Nam Cam Le T10 05:30
10:30
VW27 KDC Nam Cam Le T11 05:30
10:30
VWA Trạm Liêm Lạc 05:30
10:30
VWB Trạm Hoà Xuân 1 05:30
10:30
VWE Cồn dầu - Cẩm Chánh 05:30
10:30
VWG Hoà Xuân 2 05:30
10:30
VWH Trung Lương Hoà Xuân4 05:30
10:30
VWI Phong Nam 2 05:30
10:30
VWL Dương Sơn 3 05:30
10:30
VWV KDC Nam Cẩm lệ T1 05:30
10:30
VWW KDC Nam Cẩm Lệ T3 05:30
10:30
VWX KDC Nam Cẩm Lệ T4 05:30
10:30
VWY KDC Nam Cẩm Lệ T6 05:30
10:30
VWZ KDC Nam Cẩm Lệ T7 05:30
10:30
FMY Phước Tường 06:30
12:30
24/8
 2014
AJX KDC số 1 Nguyễn.T Phương 07:30
11:30
VEB Đội QLĐZ 500KV, XN CBLS Quảng Nam T2, Bảo Trung, Công ty công trình đô thị Đà Nẵng, Bê Tông Atphal, Công ty ĐTPT nhà TP.ĐN,Công ty Sơn Hải,Đặng Hùng Lâm,Hải Vy, Bệnh viện Hoà Vang,Phú Hoà Nhơn, CN NHNH Hoà Vang, Bơm Tuý Loan, , Tiểu đoàn CSCĐ, Vinaconex, Công ty CPXD công trình 545, Mỏ đá Hòa Nhơn T2, Mỏ đá Hòa Nhơn, Huỳnh Đức May, Bê tông Nhựa, Minh Thiện, Phát triển năng lượng-T1, Kho Viettel, Toàn Trung, phát triển năng lượng -T2, XN khai thác đá Hòa Vang, công ty CPXD 512,Mỏ đá Hốc Khế, Gạch Tuynel Vĩnh Trường, Gạch Tuynel Nguyễn Văn Anh, Bê tông Dự Ứng Lực, Mỏ đá Phước Hậu, Mỏ đá Hố Sâu T2, Mỏ đá Hố Sâu, Mỏ đá Hưng Việt, Mỏ đá HSCC ViNa, Mỏ đá Quán Quân, Bê tông Nhựa và KTĐ, Công ty công trình Đô thị, Mỏ đá CTCP Chu Lai, Chu Lai 2, Nghiền Sàng, Công ty xây dựng 323, TB Trường Học, Bưu điện Túy Loan, TT hành chính Huyện Hoà Vang, Kiot NHNN & PTNT CN Huyện Hoà Vang, Chi cục thuế Huyện Hoà Vang, thi công cầu đường cao tốc ĐN-QN,Tiểu đoàn D75, Cao Hoàng Lực, Gạch Đại Thắng, Hoàng Tuấn , Vinh Thanh Châu,Chi cục Dự Trữ, Bơm phòng Mặn An Trạch, Bơm An Trạch, kho PT sát thương, XM Cosevco 19, Công ty NL Thân Thiện Môi Trường,Đá Minh Tân, TĐHL D335, Mỏ đá Phước Nhân T2, Kho VK đạn HK, Phát Tiến Hưng, Công ty Đầu Tư Công Nghệ, Hồ Đồng Nghệ, Trung Đoàn 971. 06:00
17:00
VEB Bơm phòng mặn An Trạch 06:00
17:00
06:15
17:15
VS10 Hòa Nhơn 1 - T1 06:00
17:00
VS11 Hòa Nhơn 1 - T2 (Bệnh Viện) 06:00
17:00
VS12 Trung Tâm Hành Chính Huyện Hòa Vang 06:00
17:00
VS13 Phú Hòa 2 06:00
17:00
VS17 Phước Hậu 06:00
17:00
VS18 Phước Thuận 06:00
17:00
VS25 Phát Triển Năng Lượng T2 06:00
17:00
VSC Sân banh - Hoà Khương 06:00
17:00
VSD Phú Sơn - Hoà Khương 06:00
17:00
VSE Uỷ ban - Hoà Khương 06:00
17:00
VSF HTX1 - Hoà Khương 06:00
17:00
VSG Gò Hà - Hoà Khương 06:00
17:00
VSH Phước Vinh - H Khương 06:00
17:00
VSK Gò đá - Hoà Khương 06:00
17:00
VSL Thôn 5 - Hoà Khương 06:00
17:00
VSM Phú Sơn Nam 06:00
17:00
VSO Thôn 5 .2 06:00
17:00
VSP La Châu 2 06:00
17:00
VSQ Phú Sơn 3 06:00
17:00
VSR La châu 1 - Hoà Khương 06:00
17:00
VT10 Khương Mỹ 1 06:00
17:00
VT11 Khương Mỹ 2 06:00
17:00
VT12 Hòa Phong 1 ( Thạch Bồ ) 06:00
17:00
VT13 Hòa Phong 2 (HTX HP2) 06:00
17:00
VT14 Hòa Phong 1-2 06:00
17:00
VT15 Thôn Túy Loan 06:00
17:00
VT16 Túy Loan 2 06:00
17:00
VT17 Cẩm Toại Trung 2 06:00
17:00
VT18 Dương Lâm 2-T2 06:00
17:00
VT19 UBND Hòa Phong 06:00
17:00
VT2 An Trạch 06:00
17:00
VT20 Dương Lâm 2 06:00
17:00
VT21 Thạch Nham Đông 06:00
17:00
VT23 Phú Hòa 3 06:00
17:00
VT28 Phu Son 06:00
17:00
VT29 Cam Hoa 3 06:00
17:00
VT5 Nam Thành 06:00
17:00
VT6 Cẩm Toại Tây 06:00
17:00
VT7 Cẩm Toại Trung 1 06:00
17:00
VT9 Cẩm Toại Đông 06:00
17:00
VU18 Phước Sơn 06:00
17:00
VU20 Cẩm Toại Tây 2 06:00
17:00
VU21 Cẩm Toại Trung 3 06:00
17:00
VU23 Khương Mỹ 3 06:00
17:00
VU24 Bồ Bản 2 06:00
17:00
VUF Cẩm Hoà 2 06:00
17:00
VWO Phú Sơn 2 06:00
17:00
VWU Khu Phố Chợ Hoà Phong 06:00
17:00
FEA Ô tô Trường hải, Cai Lang 07:00
16:00
07:30
16:30
FEA Trung đoàn 575, tư vấn thiết kế GT5, Bưu điện An Khê, Viễn thông Phước Tường, SX Bom mìn 07:00
16:30
FI10 Trường Trinh 07:00
16:30
FI11 Thai thi Boi 3 476-E10 07:00
16:00
07:30
16:30
FI12 Nguyễn Phước Nguyên 474-E10 07:00
16:30
FI13 Thuận An 2 474-E10 07:00
16:30
FI15 Trạm Tôn Đản 2 07:00
16:30
FI20 PHẦN LĂNG 07:00
16:00
07:30
16:30
FI23 ĐẦM SEN 07:00
16:00
07:30
16:30
FI24 TRƯỜNG CHINH 3 07:00
16:30
FI29 Tôn Ðản 3 07:00
16:30
FI38 THÁI THỊ BÔI 4 07:00
16:00
07:30
16:30
FI4 HA HUY TAP-476-E10 07:00
16:00
07:30
16:30
FI42 TÔN ÐẢN 4 07:00
16:30
FI8 Ton Dan-474E10 07:00
16:30
FMA KHU DAN CU LUONG THUC-471 07:00
16:00
07:30
16:30
FML KDC Xuan hoa A 673-E10 07:00
16:00
07:30
16:30
FMM Thai thi Boi 2 471-E10 07:00
16:00
07:30
16:30
FMN KDC Bau CGian 471-E10 07:00
16:00
07:30
16:30
FND Le do 2 471-E10 07:00
16:00
07:30
16:30
FNE Thai thi Boi 1-471-E10 07:00
16:00
07:30
16:30
FNF Hoa phat 6 -679-E10 07:00
16:30
FNR HOA PHAT3 -679E10 07:00
16:30
FNS HOA PHAT4- 679E10 07:00
16:30
FNU HOA PHAT2 - 679E10 07:00
16:30
FNV HOA PHAT1 -679E10 07:00
16:30
FOG XUAN HOA2-673E10 07:00
16:00
07:30
16:30
FOX HOA PHAT7-679E10 07:00
16:30
FQD Khu DC Xuân Hoà A 07:00
16:00
07:30
16:30
FQT KDC Huỳnh Ngọc huệ 1 07:00
16:00
07:30
16:30
FQU khu dân cư Huỳnh Ngọc Huệ 07:00
16:00
07:30
16:30
FRD Đông Xuân An KHê 07:00
16:30
FRE Thuận An An Khê 07:00
16:30
FRU Phần Lăng 07:00
16:00
07:30
16:30
25/8
 2014
ABN Bắc Đẩu 07:30
11:30
AIQ T3 KDC Thuận Phước 13:00
17:00
AJI Lý Thái Tổ 1 (Mới) 06:30
14:30
HY19 HÒA MINH H 2 T1 07:00
13:30
EH11 Nại Hiên Đông 07:00
11:30
EKQ An Hoà T2 13:00
17:00
EPZ Nại Hiên ĐÔng 07:00
11:30
VTT Khu dân cư Khuê trung 1 07:30
16:30
26/8
 2014
AC7 Lê Thanh Nghị, 30/4, Ỷ Lan Nguyên Phi 07:00
12:00
AIL Phan Đình Phùng,Trần Phú 13:00
17:00
HMU Khu Dc Chợ Hòa Khánh 07:00
15:30
HO23 TBA пNG DUNG 07:00
15:30
HO24 TBA KDC PHỐ CHỢ T4 07:00
15:30
HQK Khu Phố Chợ Hoà Khánh T2 07:00
15:30
EVK Sơn Thuỷ 2 07:00
16:30
EZ5 Phước Mỹ 07:00
11:30
VEB Trạm Bơm nước thải HC3, TT hội chợ triễn lãm Đà Nẵng 07:30
14:30
VT16 Túy Loan 2 07:30
16:30
VTS Bình Hoà 5 07:30
14:30
FEA E5+D6E954 07:00
12:00
27/8
 2014
AA2 Lê Nổ, Lê Sát, Nơ Trang Long 07:00
12:00
AAE Lý Tự Trọng, Đống Đa 07:30
10:00
ADQ Mai Am 14:30
17:00
AET Lý Tự Trọng, Đống Đa 09:00
11:30
AFU Thanh Long 13:00
15:30
EED Khách sạn Hoàng Lan 07:00
11:30
EHA Mỹ An 07:00
11:30
EHQ Mân Thái 3 07:00
11:30
EK17 Hòa Hải 07:30
11:00
EZW Mân Thái T5 07:00
11:30
VT5 Nam Thành 07:30
16:30
VTI Phong Nam 07:30
14:30
28/8
 2014
AC6 Trưng Nữ Vương 13:00
17:00
AJA Nguyễn Văn Linh 07:00
12:00
ELE Thành Vinh 07:00
17:00
ELV Phạm Văn Đồng T2 07:00
11:30
VT6 Cẩm Toại Tây 07:30
16:30
VTU KDC Khuê trung 2 07:30
16:30
FMV Nghi An 2 06:30
12:30
FMX Nghi An 3 06:30
12:30

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện nào là tiện lợi nhất?

Bình chọn

Ngành điện Miền Trung nổ lực
khắc phục hậu quả thiên tai

Loading the player ...