LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Từ ngày: Đến ngày:
Mã sổ GCS:
NgàyĐiện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
13/10/2015 ĐL Hải Châu ACR Thiệu Bình 1 13:00
17:00
AE3 Trưng Nữ Vương 4 07:30
11:30
AGY Lê Quý Đôn 07:30
11:30
ĐL Sơn Trà EH8 Nại Hiên Đông T7 13:15
16:45
EK15 KDC KHUÊ MỸ 1 07:30
10:30
EKW Bơm Đa Mặn 13:15
16:15
ELK Lộc Phước 07:15
11:45
ELW Phạm Văn Đồng T3 13:15
16:15
ĐL Cẩm Lệ VB4 T7 Dân cư số 4 NTPhương 07:00
12:00
VEB Công cổ phần xây dựng công trình 525 (707697) 06:30
17:30
VEB Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 5 - CTCP (709849) 06:30
17:30
VEB Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (697597) 06:30
17:30
VEB Công ty cổ phần 519 (708031) 06:30
17:30
VEB Công ty TNHH Tiến Thắng (664308) 06:30
17:30
VEB Trung Đoàn 282 (610296) 06:30
17:30
VEB Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam (710523) 06:30
17:30
VS1 Cẩm Nê 06:30
17:30
VS2 Thạch Bồ 06:30
17:30
VS3 La Châu Bắc 06:30
17:30
VS32 Rau sạch Cẩm Nê-Hòa Tiến 06:30
17:30
VS4 Yến Nê 06:30
17:30
VS5 La Bông 06:30
17:30
VS6 KDC Hòa Tiến 06:30
17:30
VS7 Dương Sơn 06:30
17:30
VS8 Lệ Trạch 1 06:30
17:30
VS9 Lệ Trạch 2 06:30
17:30
VT1 Lệ Sơn 06:30
17:30
VT2 An Trạch 06:30
17:30
VT24 Yến Nê 2 06:30
17:30
VT3 Thôn Nam Sơn 06:30
17:30
VT4 Nam Sơn 2 06:30
17:30
VTL Đông Hoà 06:30
17:00
07:00
17:30
VU12 Cẩm Nê 2 06:30
17:30
VU13 KDC số 2 - ĐT605 06:30
17:00
07:00
17:30
VU15 Bắc An 06:30
17:30
VU19 Lệ Trạch 3 06:30
17:30
VU7 Tây An 06:30
17:30
VW11 Lệ Trạch 4 06:30
17:30
VW14 Yến Nê 3 06:30
17:30
ĐL Thanh Khê FNK TC VAN 6 -475-E10 13:30
16:30
FO1 Thanh Lộc Đán 3 07:30
10:30
14/10/2015 ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 05:30
17:00
06:00
17:30
ĐL Thanh Khê FEA Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp 504 (900584) 07:30
12:30
FEA Công ty TNHH Tiến Thu (891744) 13:30
16:30
15/10/2015 ĐL Hải Châu AEC3 Công ty TNHH Ngũ Long (636606) 09:00
12:00
ĐL Sơn Trà EED TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 14:00
17:00
EED TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 14:00
17:00
16/10/2015 ĐL Hải Châu AEC Trường Đại học Đông Á (633663) 09:30
12:30
AEC Công ty CP Du Lịch Đà Nẵng (116269) 13:30
16:30
ĐL Thanh Khê FEA Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng (840942) 13:30
15:30
17/10/2015 ĐL Hải Châu AEC Ban Quản lý Dự án 5 (143060) 07:00
10:00
AEC Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Đà Nẵng (151492) 09:00
12:00
AEC Bảo Hiểm Xã Hội TP Đà Nẵng (116250) 09:30
12:30
AEC Trung Tâm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng (133789) 13:30
16:30
ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 05:30
17:00
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 05:30
17:00
HEA1-5 Công an Tp Đà Nẵng (800133) 04:30
07:30
HEA1-5 Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 04:30
07:30
HEA1-5 Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 04:30
07:30
HQB Thanh Vinh 1 04:30
07:30
HY4 An Nghĩa đông 04:30
07:30
ĐL Sơn Trà EED CÔNGTY TNHH MỘTTHÀNHVIÊN THƯƠNGMẠI QUẢNGNAM ĐÀNẴNG (506165) 07:00
12:00
18/10/2015 ĐL Liên Chiểu HEA Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 04:30
19:00
HEA Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 04:30
19:00
HEA Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (817842) 04:30
19:00
HEA Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà) (907282) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (887463) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-10 Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 1 - CIENCO8 (928053) 04:30
19:00
HEA1-10 Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 04:30
19:00
HEA1-10 Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (914161) 04:30
19:00
HEA1-10 Công ty Cỏ phần xây dựng và Lắp máy Trung Nam (923049) 04:30
19:00
HEA1-10 Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (912235) 04:30
19:00
HEA1-10 Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 2 - Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 - CTCP (931335) 04:30
19:00
HEA1-10 Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 2-Cienco 8 (929047) 04:30
19:00
HEA1-10 Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 - CTCP (929044) 04:30
19:00
HEA1-10 Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 04:30
19:00
HEA1-10 Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 - CTCP (929667) 04:30
19:00
HEA1-10 Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 - CTCP (929668) 04:30
19:00
HEA1-10 Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 04:30
19:00
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1-TNHH Một Thành Viên tại Miền Trung (928764) 04:30
19:00
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Xây Dựng Số 1-TNHH Một Thành Viên tại Miền Trung (929050) 04:30
19:00
HEA1-10 Chi nhanh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV tại Miền Trung (928791) 04:30
19:00
HEA1-10 Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - TNHH Một Thành Viên Tại Miền Trung (930267) 04:30
19:00
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1-TNHH Một thành viên tại Miền Trung (928452) 04:30
19:00
HEA1-10 Trung Tâm Giáo Dục - Dạy Nghề 05-06 (915402) 04:30
19:00
HEA1-10 Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP.Đà Nẵng (929364) 04:30
19:00
HEA1-5 Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Cty TNHH An Hưng Phú (819522) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh (908637) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908842) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908843) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908844) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (908845) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895300) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (913529) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà (926118) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929051) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905041) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công an Tp Đà Nẵng (800133) 04:30
19:00
HEA1-5 Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 04:30
19:00
HEA1-5 Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 04:30
19:00
HEA1-5 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẢO (931146) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (931053) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (931056) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Đà Nẵng (912127) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công ty TNHH XD & TM Huy Cường Thịnh (924529) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (925042) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 CN CTy CP Đông Trường Sơn tại ĐN (809590) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (813417) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 CNCTCP KT KS& XD Miền Nam (817085) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công ty TNHH Phước Ninh (819610) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn (840453) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Bạch Quốc Nguyên (917852) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 CTy TNHH Minh Hung (840636) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 CN DNTN CB HS Long Hải tại ÐN (842089) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-5 Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn (840453) 05:30
09:00
HEA1-5 Bạch Quốc Nguyên (917852) 05:30
09:00
HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (931048) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA1-6 Công ty TNHH Thịnh Phú (890471) 04:30
19:00
HEA2 Công Ty TNHH TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY (929189) 04:30
19:00
HEA2 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895831) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA2 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (922146) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA2 Công ty CP khoáng sản Sơn Phước (911568) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA2 Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA3 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929026) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905042) 04:30
18:30
05:00
19:00
HEA3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (916182) 04:30
18:30
05:00
19:00
HM1 Phò Nam Hoà Bắc 1 -471E9 04:30
19:00
HM10 TBA Truong Ðinh T2 04:30
19:00
HM11 QUANG NAM 1 04:30
19:00
HM12 QUANG NAM 2 04:30
19:00
HM13 HOÀ LIÊN 04:30
19:00
HM14 Trạm Hoà Liên 04:30
19:00
HM15 XÓM HUẾ 04:30
19:00
HM16 Trạm Xóm 6 04:30
19:00
HM17 Trạm Xóm 5 04:30
19:00
HM18 Trạm Trường Định 04:30
19:00
HM19 XÓM CỒN 04:30
19:00
HM2 Nam Mỹ Hoà Bắc 4 -471E9 04:30
19:00
HM20 TÂN NINH 04:30
19:00
HM21 HƯỞNG PHƯỚC 1 04:30
19:00
HM22 HƯỞNG PHƯỚC2 04:30
19:00
HM23 VÂN DƯƠNG 1 04:30
19:00
HM24 VÂN DƯƠNG 2 04:30
19:00
HM25 HOÀ BẮC 5 04:30
19:00
HM26 QUANG NAM 3 04:30
19:00
HM27 HUONG PHUOC 3 04:30
19:00
HM28 KDC HÒA LIÊN 2 04:30
19:00
HM29 TBA 05-06 04:30
19:00
HM3 Nam Yên Hoà Bắc 2-471E9 04:30
19:00
HM30 TBA KHU TÐC HÒA LIÊN 4T1 04:30
19:00
HM31 TBA AN NGÃI ĐÔNG 2 04:30
19:00
HM32 TBA HÒA BẮC 2 04:30
19:00
HM33 TBA XÓM HUẾ 2 04:30
19:00
HM34 HM34 04:30
19:00
HM36 TBA HOA LIEN 04:30
19:00
HM4 Lộc Mỹ Hoà Bắc 3 -471E9 04:30
19:00
HM5 An Định Hoà Bắc - 471E9 04:30
19:00
HQ1 HOÀ NINH 1 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ10 THÔN HOÀ XUÂN 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ11 Trường Bảng 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ12 KDC HÒA NINH 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ13 TBA HOAF MINH 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ14 Khu kinh tế vườn Hòa Ninh 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ15 TBA TĐC SỐ 6 ĐT 602 04:30
19:00
HQ17 TBA ĐÈO ÔNG GẤM 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ2 HOÀ NINH 2 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ3 HOÀ NINH 3 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ4 HOÀ NINH 4 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ5 HOÀ NINH 5 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ6 HOÀ NINH 6 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ7 HOÀ NINH 7 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ8 HOÀ NINH 8 04:30
18:30
05:00
19:00
HQ9 HOÀ NINH 9 04:30
18:30
05:00
19:00
HQB Thanh Vinh 1 04:30
19:00
HQJ Thuỷ Tú 2 04:30
19:00
HQS KDC Thanh Vinh 2 04:30
18:30
05:00
19:00
HR1 TRẠM HOA KIỀU 04:30
18:30
05:00
19:00
HRI Hoà Hiệp 04:30
19:00
HY1 An Ngãi Tây 3 04:30
18:30
05:00
19:00
HY1 An Ngãi Tây 3 05:30
10:00
HY2 An ngãi tây 2 04:30
19:00
HY21 PHÚ THƯỢNG 2 04:30
18:30
05:00
19:00
HY22 PHÚ HẠ 2 04:30
18:30
05:00
19:00
HY23 TBA AN NGÃI TÂY 3 04:30
18:30
05:00
19:00
HY25 TBA UBND HÒA SƠN 2 04:30
18:30
05:00
19:00
HY26 TBA XUÂN PHÚ 2 04:30
18:30
05:00
19:00
HY29 TBA ĐẠI LA 2 04:30
18:30
05:00
19:00
HY3 An Ngãi tây ( Hòa Sơn ) 04:30
19:00
HY4 An Nghĩa đông 04:30
19:00
HY5 Trạm Đại La 04:30
18:30
05:00
19:00
HY6 XUÂN PHÚ 04:30
18:30
05:00
19:00
HY7 PHÚ THƯỢNG 04:30
18:30
05:00
19:00
HY8 PHÚ HẠ 04:30
18:30
05:00
19:00
HY9 Hòa Khê 04:30
18:30
05:00
19:00
HYL Trạm Trung Sơn 471-E9 04:30
19:00
HYM Nam Yên Hòa Bắc-471E9 04:30
19:00
HYP Trạm Khe Đào Nam Mỹ 04:30
19:00
HYR Trạm Thanh Vinh 2 - 471E9 04:30
18:30
05:00
19:00
HYX Trạm KDC đa phước 3 04:30
18:30
05:00
19:00
ĐL Sơn Trà 05:30
08:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (971694) 07:00
10:30
EED BTL VÙNG 3 HQ (505504) 07:00
10:30
EED TT Y tế Quận Sơn trà (507309) 05:30
08:30
EED Kho Bạc Nhà Nước Sơn Trà (510622) 05:30
08:30
EED TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH Q.SƠN TRÀ (509727) 05:30
08:30
EED Đài TruyềnThanh Q.Sơn Trà (506539) 05:30
08:30
EED Bảo Hiểm XHội Q. Sơn Trà (510040) 05:30
08:30
EED VĂN PHÒNG UBND QUẬN SƠN TRÀ (959672) 05:30
08:30
EED PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN SƠN TRÀ (974775) 05:30
08:30
EED NGUYỄN THỊ THỜI (516761) 05:30
08:30
EED HẢI ĐỘI 2 BIÊN PHÒNG (505502) 07:00
10:30
EED Nguyễn Thị Thanh Xuân (979632) 07:00
10:30
EED Phan Văn Quy (979683) 07:00
10:30
EED Nguyễn Thị Xuân (980163) 07:00
10:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525 (976970) 07:00
10:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO (968655) 07:00
10:30
EED CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S.A.R (968654) 07:00
10:30
EED BTL VÙNG 3 HQ (505506) 07:00
10:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN TIÊN SA (523365) 07:00
10:30
EED Trạm Hải quan Tiên Sa (505513) 07:00
10:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP - DỊCH VỤ DẦU KHÍ SƠN TRÀ (980701) 07:00
10:30
EED BTL VÙNG 3 HQ (505853) 07:00
10:30
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968803) 07:00
10:30
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (972845) 07:00
10:30
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968804) 07:00
10:30
EED2 BTL VÙNG 3 HQ (505501) 07:00
10:30
EED2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT NHẬT (505509) 07:00
10:30
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG NAI (941696) 07:00
10:30
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 07:00
10:30
EED3 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINACAPITAL (969013) 05:30
08:30
EED3 CÔNG TY TNHH RIVERVIEW COMPLEX ĐÀ NẴNG (982452) 05:30
08:30
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (520552) 07:00
10:30
EH24 NGU HÀNH SON T3 05:30
08:30
EHD Hà Thị Thân 05:30
08:30
EK16 Nghĩ Dưỡng Biên Phòng 07:00
10:30
EK25 Nguyễn Thông 05:30
08:30
EK3 Ngũ Hành Sơn T1 05:30
08:30
EKC An Trung T4 05:30
08:30
EKD An Trung T3 05:30
08:30
EPB Bến Phà 1 05:30
08:30
EPM Bến Phà 2 05:30
08:30
EV3 Ngô Quyền T1 05:30
08:30
EV4 Ngô Quyền T2 05:30
08:30
EV5 Ngô Quyền T3 05:30
08:30
EXR Ngũ Hành Sơn T2 05:30
08:30
ĐL Thanh Khê FEA3 Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Đà Nẵng (840740) 07:30
10:30
19/10/2015 ĐL Hải Châu AAM Phạm Phú Thứ 08:30
10:00
ACT Trần Quốc Toản 07:30
09:00
AE6 Tuyên Sơn 2 13:00
17:00
AFC Đinh Tiên Hoàng 2 13:00
17:00
AGR Ông ích Khiêm 5 07:30
15:30
AJV KDC số 1 Nguyễn.T.Phương. 13:00
17:00
AJW KDC số 1 Nguyễn.T.Phương 13:00
17:00
ĐL Liên Chiểu HQ3 HOÀ NINH 3 07:30
17:00
HR10 HÒA MINH 4 07:30
12:00
HR18 KDC HÒA PHÁT 5 14:30
17:00
HR19 TBA TRUNG NGHĨA T5 13:00
15:30
ĐL Sơn Trà EVR KDC Mân Thái 13:00
17:00
EX19 DD Thành Vinh 2 13:00
17:00
EX7 KĐTM NAM TUYÊN SƠN 2 07:15
11:45
ĐL Cẩm Lệ VS7 Dương Sơn 13:00
17:00
VWE Cồn Dầu 07:00
12:00
ĐL Thanh Khê FMB khu dan cu thanh loc dan1 07:30
10:30
FOU KHU DC 118-571LT 13:30
16:30
20/10/2015 ĐL Hải Châu AAG Lý Thái Tổ 2 07:30
11:30
AC7 T2 Khu Đô thị Trường Sa 07:30
15:30
ĐL Liên Chiểu HEA1-1 Cty TNHH MTV An Khái Phát (920983) 07:30
11:30
HEA1-1 CTy CP SXKD DVTH M.Trung (840694) 07:30
11:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 05:30
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 05:30
17:00
06:00
17:30
HEA1-7 Kho XDầu H 182 - Cục XDầu (810211) 07:30
11:30
HYD Hoà Hiệp 1 - 475E9 13:00
16:30
HYE Hoà Hiệp 1.1 - 475 E9 13:00
16:30
ĐL Sơn Trà EHQ Mân Thái 3 13:00
17:00
EVQ Phó Đức Chính 07:15
11:15
ĐL Cẩm Lệ VEB Công ty TNHH TM & DV Hùng Tiến (611275) 07:00
11:30
VEB Công ty cổ phần Xuân Mai Đà Nẵng (694662) 13:00
15:00
VEB Hợp tác xã cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Thanh Châu (613998) 15:00
17:00
VS31 KDC Hòa Cầm T1 07:00
12:00
VUW KDC Phong Nam 13:00
17:00
ĐL Thanh Khê FQJ Công ty TNHH Thương mại & Chuyển giao Công nghệ K&H 07:30
12:30
ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
  Chọn:
Đơn vị Địa chỉ
Ngân hàng Quân đội 152 2/9
Ngân Hàng NN&PTNT 228 2/9
Bưu điện Đà Nẵng 200 3/2
Bưu điện Đà Nẵng 64 Bạch Đằng
Ngân Hàng NN&PTNT 138 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 225 Cách mạng tháng tám
Bưu điện Đà Nẵng 296 Cách mạng tháng tám
Ngân Hàng NN&PTNT 349 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng đầu tư và phát triển 130 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 201 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 239 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 24-26 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 344 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 416 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 46 Điện Biên Phủ
Ngân hàng đầu tư và phát triển 472 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Đông Á 478 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 511 Điện Biên Phủ
Ngân hàng Quân đội 54 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 638 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 66C Đỗ Quang
Ngân Hàng NN&PTNT 243 Đống đa
Ngân hàng TMCP Đông Á 260 Đống Đa
Ngân Hàng NN&PTNT 88 Dũng Sĩ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 43E Dũng Sỹ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 264 Hải Phòng
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Hàm Nghi
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân hàng Quân đội 404 Hoàng Diệu
Ngân hàngTMCP Công thương 85 Hoàng Diệu
Ngân hàngTMCP Công thương 123 Hùng Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 188 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP An Bình 195 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 268-270 Hùng Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 324 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 325 Hùng Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 374 Hùng Vương
Ngân hàng đầu tư và phát triển 40-42 Hùng Vương
Bưu điện Đà Nẵng 80 Hùng Vương
Bưu điện Đà Nẵng Kiot số 1 Hùng Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 103 Huyền Trần Công Chúa
Ngân Hàng NN&PTNT Khu công nghiệp Hòa Khánh
Ngân hàng đầu tư và phát triển 127 Lê Đình Lý
Ngân Hàng NN&PTNT 162 Lê Đình Lý
Bưu điện Đà Nẵng 01 Lê Duẩn
Ngân hàng TMCP Đông Á 16 Lê Duẩn
Ngân hàngTMCP Công thương 163 Lê Duẩn
Ngân hàngTMCP Công thương 289 Lê Duẩn
Ngân Hàng NN&PTNT 336 Lê Duẩn
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 140-142 Lê Lợi
Bưu điện Đà Nẵng 40 Lê Lợi
Ngân Hàng NN&PTNT 57 Lê Trọng Tấn
Ngân Hàng NN&PTNT 470 Lê Văn Hiến
Bưu điện Đà Nẵng 676 Lê văn Hiến
Bưu điện Đà Nẵng Mai Đăng Chơn
Bưu điện Đà Nẵng 58 Ngô Gia Tự
Bưu điện Đà Nẵng 1 Ngô Quyền
Bưu điện Đà Nẵng 238 Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 251 Ngô Quyền
Bưu điện Đà Nẵng 540 Ngô Quyền
Ngân Hàng NN&PTNT 625 Ngô quyền
Ngân Hàng NN&PTNT 65 Ngô Quyền
Ngân hàng Quân đội 815 Ngô Quyền
Ngân hàng đầu tư và phát triển 978 Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 153 Ngũ Hành Sơn
Ngân hàng đầu tư và phát triển 334 Ngũ Hành Sơn
Ngân Hàng NN&PTNT 364 Ngũ Hành Sơn
Bưu điện Đà Nẵng 376 Ngũ hành Sơn
Ngân hàng TMCP Đông Á 47 Ngũ Hành Sơn
Ngân hàngTMCP Công thương 49 Ngũ Hành Sơn
Ngân Hàng NN&PTNT 65 Nguyễn Cảnh Trân
Ngân hàng TMCP An Bình 179 Nguyễn Chí Thanh
Ngân hàng đầu tư và phát triển 90 Nguyễn Chí Thanh
Bưu điện Đà Nẵng 171 Nguyễn Hữu Thọ
Ngân hàngTMCP Công thương 253 Nguyễn Hữu Thọ
Ngân Hàng NN&PTNT 136 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 138 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 173A Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng đầu tư và phát triển 339 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàngTMCP Công thương 381 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 524 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng TMCP Đông Á 68 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 816 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng Nguyễn Tất Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 33 Nguyễn Thái Học
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 140 Nguyễn Thị Minh Khai
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 140 Nguyễn Thị Minh Khai
Ngân Hàng NN&PTNT Lô A1 số 77 Nguyễn Tri Phương
Ngân Hàng NN&PTNT 17 Nguyễn Văn Cừ
Bưu điện Đà Nẵng 27 Nguyễn Văn Cừ
Ngân Hàng NN&PTNT Sân bay ĐN, Nguyễn Văn Linh
Ngân Hàng NN&PTNT 118 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 170 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàngTMCP Công thương 172 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP An Bình 174 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 244-248 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 251 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Đông Á 51 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 84 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 110 Nguyễn Văn Thoại
Ngân hàng TMCP An Bình 164 Núi Thành
Bưu điện Đà Nẵng 305 Núi Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 392 Núi Thành
Ngân hàngTMCP Công thương 407 Núi Thành
Ngân hàng TMCP Đông Á 417 Núi Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 03 Kiốt, Chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung
Ngân hàngTMCP Công thương 215 Ông ích Đường
Ngân hàng đầu tư và phát triển 42 Ông Ích Đường
Ngân hàng TMCP Đông Á 46 Ông Ích Đường
Ngân hàng đầu tư và phát triển 152 Ông Ích Khiêm
Ngân hàng TMCP Đông Á 217 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 334 Ông Ích Khiêm
Bưu điện Đà Nẵng 48 Ông Ích Khiêm
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 54 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 542 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 107 Phan Chu Trinh
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP An Bình 193 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 272 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Đông Á 8 Phan Chu Trinh
Ngân hàng Quân đội 83 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 97 Phan Chu Trinh
Ngân Hàng NN&PTNT 23 Phan Đình Phùng
Ngân hàng TMCP Đông Á 172 Quang Trung
Ngân hàng TMCP An Bình 194-196 Quang Trung
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 65 Quang Trung
Bưu điện Đà Nẵng 96 Quang Trung
Ngân Hàng NN&PTNT Quốc lộ 1A Miếu Bông
Bưu điện Đà Nẵng Thôn An Ngãi Đông, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Đông Lâm, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Lệ Sơn 1, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Quan Nam 1, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Tuý Loan Đông , Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Xuân phú , xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Tổ 10 , Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Bưu điện Đà Nẵng Tổ 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ
Ngân hàng TMCP An Bình 183 Tôn Đức Thắng
Ngân Hàng NN&PTNT 135 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 281 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 390 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 457 Tôn Đức Thắng
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 661 Tôn Đức Thắng
Ngân hàng Quân đội 840 Tôn Đức Thắng
Ngân hàngTMCP Công thương 910 Tôn Đức Thắng
Ngân hàngTMCP Công thương 189 Trần Cao Vân
Ngân hàng đầu tư và phát triển 438 Trần Cao Vân
Bưu điện Đà Nẵng 65 Trần Cao Vân
Ngân hàngTMCP Công thương 172 Trần Đăng Linh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 136 Trần Phú
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 16 Trần Phú
Bưu điện Đà Nẵng 75 Trần Phú
Bưu điện Đà Nẵng 4 Trần Quang Diệu
Ngân Hàng NN&PTNT 35 Trần Quang KHải
Ngân hàngTMCP Công thương 36 Trần Quốc Toản
Bưu điện Đà Nẵng 544 Trưng Nư Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 145 Trưng Nữ Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 280 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 298 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP An Bình 391 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 574 Trưng Nữ Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 165 Trường Chinh
Bưu điện Đà Nẵng 237 Trường Chinh
Bưu điện Đà Nẵng 441 Trường Chinh
Ngân Hàng NN&PTNT 18 Võ Văn Tần

Phóng sự (Video)

Điểm tin truyền hình: PC Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.
Trang tin điện tử PC Đà Nẵng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các tin truyền hình về sự kiện PC Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 07 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo Quý vị, cách thanh toán tiền điện nào là tiện lợi nhất?
 Qua ngân hàng (160) 22%
 Thẻ ATM (280) 39%
 Tại ngân hàng (28) 4%
 Tại các Bưu cục (18) 3%
 Tại Điện lực (14) 2%
 Tại nhà (214) 30%